MŰVÉSZET
	    PROGRAMOK
	       MŰVELŐDÉS	
	
free templates joomla

Magunkról

1. A Közművelődési Titkárság szervezeti elhelyezése, személyi feltételei

A Közművelődési Titkárság 2006 nyaráig önálló szervezetként működött az egyetemen. Közvetlenül a mindenkori főtitkár irányítása alá tartozott. Az integrációs szemlélet szellemében 2006 nyarán a Kommunikációs Iroda létrejöttekor a Közművelődési Titkárság annak részévé vált, s így a PR menedzser, azaz a Kommunikációs Iroda vezetőjének felügyelete alá került. A Közművelődési Titkárság két dolgozója (közművelődési titkár, közművelődési ügyintéző) ekkor a Kommunikációs Iroda alkalmazottja lett. 2007-ben újabb szervezeti átalakítás történt, így a Közművelődési Titkárság a Kommunikációs és Informatikai Igazgatóság egyik alegységeként működött 2009-ig, amikor a Kommunikációs Iroda ismét önálló lett, és közvetlenül rektori irányítás alá került.
A Közművelődési Titkárság munkáját segíti, felügyeli egy tanácsadó testület, a Közművelődési Bizottság, melynek élén nagyhírű, kultúrában jártas, egyetemi professzor áll, tagjait pedig egyetemi dolgozók, karonként egy-egy oktató, illetve a hallgatói önkormányzat vezetői adják.
A Közművelődési Titkárság fő feladata a Pannon Egyetem polgárainak kulturális igényeinek figyelemmel kísérése, kulturális programok szervezése, biztosítva ezáltal az egyetem dolgozóinak, hallgatóinak és Veszprém város lakóinak művelődési lehetőségeit. Feladata közé tartozik az egyetemen működő öntevékeny művészeti csoportok, klubok, szakkörök munkájának koordinálása, bemutatkozási lehetőségeik megteremtése.

2. A Közművelődési Titkárság területi elhelyezkedése, eszközellátottsága

Veszprémben a kulturális élet bölcsője az E épület, hiszen itt van az egyetem egyetlen kamaraterme, melyben a tanév folyamán szinte minden kedden tartunk rendezvényt. A közművelődési feladatok végzését, a kamaratermi programok felügyeletét nagyban segíti, hogy közvetlenül a kamaraterem mellett található a Közművelődési Titkárság két irodája, melyek alkalomadtán művészöltözőként is üzemelnek. Az irodák mérete nem túl nagy, de a szervezői munka ellátására elegendők, viszont gyakran raktározási feladatokat is ellátnak, ami kizárja a kellemes fogadótér hangulatot. Tehát egy raktárhelyiség nagyon hiányzik.
Olykor-olykor kulturális térként funkcionál még az egyetem aulája (kiállítások, nagy közönséget vonzó rendezvények), a konferenciaterem és az N épület büfé része is. Jelenleg megoldódni látszik az egyetemi színjátszók eleddig mostoha helyzete, hiszen 2008 ősze óta a Teleszterion Színházi Műhely birtokba vehette az egykori műhelycsarnok épületét, ahol a tér tökéletesen alkalmas arra, hogy kísérleti-színházi produkciók szülessenek.
Technikai berendezéseink, a kulturális élet elengedhetetlen eszközei évről évre gyarapodnak, és megfelelő működést biztosítanak: az Egyetemi Színpadot hangtechnikával, a kamaratermet fényparkkal szereltük fel, a filmklubos vetítések számára projektort, házimozi rendszert szereztünk be, a kiállításokat új paravánok és vitrinek segítik…

3. A Közművelődési Titkárság főbb feladatai (vázlatosan)

• Kulturális programok megtervezése és azok lebonyolítása (színházlátogatások szervezésétől a kiállítások felállításán át a keddenkénti E kamarabeli sokszínű kultúrműsorig)
• Kapcsolattartás a vendégművészekkel, az ő fogadásuk, szerződéseik elkészítése, pénzügyi elrendezése
• A saját rendezvényeken való részvétel, felügyelet, jegyszedés
• Külsős kulturális kapcsolatok építése, fenntartása – közös rendezvények létrehozása, külsős kulturális műsorokra jegyszerzés, jegyértékesítés
• Információközlés mind az egyetemen belül mind a külső médiák felé (internet, e-mail, plakát, meghívó)
• Plakát, szórólap tervezése, kihelyezése illetve a külsős kulturális plakátok érvényesítése
• N büfé és E kamara szakestekre, külsős rendezvényekre való kiadása
• Kulturális öntevékeny csoportok teremigényeinek kielégítése, működésük segítése, fellépti lehetőség nyújtása
• Elszámolás az Artisjus felé és egyéb pénzügyek rendezése


4. Működési nehézségek

A legnagyobb nehézséget továbbra is a közöny jelenti, illetve az érdektelenség elleni harc. A kulturális műsorokra továbbra sem tódulnak sem az egyetemisták, sem az egyetem dolgozói, sem a városi polgárok. Viszont az elmúlt évek kiegyensúlyozott munkája, programkínálata lassan-lassan beér, a növekvő nézőszám, a kultúrába bevonható fiatalok számának növekedése mutatja, hogy kulturális bázis kiépíthető, és az egyetemista műveltségének szélesítéséért folyó küzdelem nem reménytelen.
Sajnos némely kulturális öntevékeny csoportok esetében jelentkezik a probléma: a vezető, a szellemi irányító, a csoport összetartója végez az egyetemen, ezért nem folytatja tovább áldásos tevékenységét, s utód nemigen mutatkozik, olyat legalábbis nagyon nehéz találni, aki hasonló elhivatottsággal, integrációval tovább vinné a stafétát, ténylegesen életben tartaná a művészeti csoportot.
Kulturális teret vesztettünk azzal, hogy az N épületi büfé rész (régen „kis DC”) kikerült a Közművelődési Titkárság fennhatósága alól. Három öntevékeny csoport vesztette el bázisát (s lehet, hogy fennállásuk is veszélybe került), továbbá az egyetlen alternatív szórakozásra alkalmas hely szűnt így meg az egyetemen. Az E épület pincéjéből biztonságtechnikai okokból kellett kiköltöztetnünk néhány csoportot, de legalább a zenekaroknak sikerült új helyet találni.


5. Kulturális struktúra, célok

Mindig félévekben gondolkodom, mivel mindig jön olyan új kulturális dózis, amit éppen célszerű beépíteni a kínálatba. Az elmúlt évek alatt persze sikerült egy olyan magot kialakítani az igényeknek megfelelően, amire illetve ami köré építhetők az újdonságok, a kísérletek. Az alábbi „alapvető” programok képzik az általam képviselt egyetemi kulturális élet hagyományos részét (mert jól bejáratott hagyománynak lennie kell!):
- Gitáros Esték (félévente több)
- Egyetemi Filmklub (félévente több)
- Pályázatok – író, grafikai, fotó – (félévente egy)
- Ünnepségek – Március 15., Október 23., Nőnap, Magyar Költészet Napja – (félévente több)
- Művészeti fesztiválok (Folklór hét-ősz, Ki mit tud-tavasz)
- Komolyzenei kamarakoncert (félévente egy)
- Könnyűzenei nagykoncert (félévente egy-kettő)
- Zenei Csemegék a Pannon Egyetemen (három nap, három koncert – félévente)
- Szervezett színházlátogatások (félévente több)
- Öntevékeny csoportok bemutatói (félévente több)
- Állandó kiállítások (festmény, fotó – havonta)
A fent említetteken túl vannak nagy hagyományra visszatekintő évről évre megrendezendő programok, melyekben a Közművelődési Titkárság társrendezőként részt vesz: Tavaszi Ének Fesztivál, Éneklő Ifjúság - szakmai nap és hangverseny, Pannon Tánckupa, Drámapedagógiai napok.
Élő, pezsgő együttműködést folytatok a város kulturális intézményeivel.
A legfontosabb az egyetemistákat bombázni a különféle már-már klasszikusnak tekinthető kulturális műsorokkal, mert az ő közönyük, igénytelenségük a jövő felnőtt társadalmában, az értelmiségi réteg alulműveltségében ütközik majd vissza. Állandóan piszkálni kell a fiatalokat az újabb és újabb rendezvényekkel, az értelmesebbje előbb-utóbb veszi a fáradtságot arra, hogy ne csak tanuljon, ne csak szórakozzon, hanem kultúrálódjon is. Persze programjaink nem csupán a hallgatóknak, de a dolgozóknak éppúgy szólnak. Ez nehezebben megszólítható kultúrréteg, akár a városi polgárok. Érthető módon a mindennapi munka után nehezen indulnak neki, hogy az estjüket rendszeresen előadások megtekintésével töltsék, és ha neki is indulnak, akkor sem elsősorban az egyetem a fő célpontjuk.
Az egyetem nem lehet csak a tudomány fellegvára, az értelmi nevelésben helye van a sportnak s a kultúrának is. A Közművelődési Titkárságnak az egyetemi kulturális életet kell fenntartania (az eddig elért sikerek nyomán), élővé tennie, a hallgatók kulturális éhségét ébresztgetnie, és olykor-olykor az idősebb generációk számára is érdekeset nyújtania.
A jó rendezvények sorára figyel a média, ezáltal az egyetem hírnevét széles körben öregbítjük, és így az egyetemi közművelődés jelentős PR tevékenységet végez.


Felföldi Gábor, 2010

Rendezvénynaptár
Október
H K Sz Cs P Szo V
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Tovább a naptárhoz...
KÉPEK
Tovább a Fotótárhoz...
Kapcsolat

Pannon Egyetem
8200, Veszprém
Egyetem u. 10.
Tel.: (+36) 88 624-289

E-mail
kozmuv@almos.uni-pannon.hu 

Facebook
 http://www.facebook.com/PEKultura

Kulturális referens
Felföldi Gábor (2005)

Kulturális ügyintéző
Winkler Szabolcs (1999)

Web admin
Kiss Levente (2015)
levente.kiss@almos.uni-pannon.hu

Tovább a Telefonkönyvhöz...