Pannon Egyetem
Ugrás a tartalomhoz

Művészet, Programok, Művelődés Kultúraszervező Csoport

kultura logo

A Kultúraszervező Csoport totója ezúttal Görgei Artúrral, az utolsó nagy magyar hadvezérrel foglalkozott az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján.

Összeállította: Felföldi Gábor

A totót 48 fő töltötte ki, külön gratulálunk annak a 2 főnek, akik minden kérdésre helyesen válaszoltak (ők díjazásban részesülnek)!

1. Görgei 1832-től volt a tullni utászkari iskola tanulója. Harmadévben mely tantárgyakból akarták megbuktatni?

1 geometria és trigonometria
2 tábori erődítéstan és utászkari ismeretek
x stratégia és taktika

2. Görgei a bécsi magyar királyi nemesi testőrségnél szolgált 5 év után melyik alakulathoz került főhadnagyként?

1 12. (Nádor) huszárezred
2 10. (Vilmos) huszárezred
x 1. (Császár) huszárezred

3. Görgei széleskörű katonai tanulmányainak köszönhetően szinte minden fontosabb területen szerzett elméleti ismereteket. Melyik terület volt kevésbé ismert számára?

1 gyalogsági
2 vezérkari
x tüzérségi

4. Milyen tanulmányokat folytatott Görgei, miután 1845-ben elhagyta a cs. kir. hadsereget?

1 vegyészeti
2 jogi
x orvosi

5. Görgeinek három fiútestvére volt, s csak egy nem vállalt szerepet a szabadságharcban, hanem az osztrák pénzügyminisztérium tisztviselőjeként dolgozott. Ki volt ő?

1 István
2 Ármin
x Guidó

6. Kinek írta levélben a honvédsereg őrnagyaként Görgei, hogy „életre-halálra kész embere”?

1 Batthyány Lajos
2 Kossuth Lajos
x Móga János altábornagy

7. Görgei a tavaszi hadjárat során (1849 áprilisában) hány csatát illetve ütközetet nyert meg?

1 5
2 6
x 7

8. Ki ajánlotta fel Görgeinek a hadügyminiszteri tárcát 1849 áprilisában?

1 Kossuth Lajos
2 Szemere Bertalan
x Batthyány Lajos

9. Mely testrészén sérült meg súlyosan Görgei 1849. július 2-án orosz gránátszilánktól?

1 mellkas
2 koponya
x comb

10. Hol kellett volna összevonni a magyar hadsereget 1849. augusztus elején, ahova Görgei megérkezett csapataival, de Dembinski a fősereggel nem volt ott?

1 Arad
2 Temesvár
x Szeged

11. Hány évesen lett Görgei Magyarország katonai és polgári teljhatalommal felruházott vezetője?

1 31
2 36
x 41

12. Hol tette le a fegyvert Görgei és serege Rüdiger orosz lovassági tábornok előtt?

1 a Világosi várban
2 a Szöllősi mezőn
x Arad mellett

13. Miért fedte meg Paskevic orosz főparancsnok Görgeit a fegyverletételt követően?

1 Amiért nem az osztrákok előtt tette le a fegyvert.
2 Amiért nem tette le egy hónappal korábban, Vácnál a fegyvert.
x Amiért Kossuth nem volt ott a fegyverletételnél.

13+1. 1884. május 30-án, Budapesten kelt az a dokumentum, mely kimondta, hogy Görgei nem volt áruló. Hány egykori honvédtiszt illetve honvéd írta alá a rehabilitációs nyilatkozatot?

1 17
2 107
x 207

A Kultúraszervező Csoport totója ezúttal az 1956-os forradalom veszprémi eseményeivel foglalkozott.
Összeállította: Felföldi Gábor.
Köszönjük a bő két tucat egyetemi polgárnak a kitöltést, három helyes megfejtés érkezett.

 

1. Mikor volt Veszprémben a két egyetemistát (Dezsényi György, Érdi Miklós) érintő koncepciós eljárás?

1. 1950 ősze
2. 1953 ősze
x. 1956 ősze

2. Hol tartott értelmiségi ankétot a Hazafias Népfront 1956. október 15-én?

1. Petőfi Színház
2. Egyetem, A épületi nagyelőadó
x. Egyetem, E kamara

3. Veszprémben melyik egyetemista fiatal volt az 1956-os forradalom idején a hallgatók szellemi vezére?

1. Szűcs István
2. Szíjj Ferenc
x. Paczolay Gyula

4. Mi volt a veszprémi MEFESZ felhívásának jelszava?

1. Munkás, diák egyet akar, jöjjön velünk, aki magyar!
2. Szovjet-magyar barátság egyenlőség alapján!
x. Szocializmust magyar módra!

5. Ki volt a Veszprém Megyei Forradalmi Tanács első megválasztott vezetője?

1. Dr. Benedek Pál
2. Dr. Brusznyai Árpád
x. Lóránd Imre

6. Melyik veszprémi egyetemista szavalta el az 1848-as emlékműnél a Nemzeti dalt 1956. október 26-án?

1. Fuchs Pál
2. Solymár Károly
x. Bíró Sándor

7. Milyen nyelveken sugározta adását a Szabad Veszprém Rádió a magyar mellett?

1. Német, angol, orosz, olasz
2. Német, angol, orosz, cseh
x. Német, angol, orosz, lengyel

8. Mit gondoltak a november 4-én Veszprémet támadó orosz katonák, hol vannak?

1. Budapest
2. Szuez
x. Berlin

9. A Veszprémi Vegyipari Egyetem milyen nemzetiségű hallgatói harcoltak együtt a magyar egyetemista társaikkal az orosz megszállók ellen?

1. Koreai
2. Vietnámi
x. Lengyel

10. Hány fő egyetemi polgárt deportáltak Veszprémből Ungvárra illetve Sztrijbe?

1. Egy tucat
2. Közel ötven
x. Hatvannál is több

11. Melyik nem volt általános kérdés a deportáltak kihallgatásakor?

1. Milyen gyakran hallgatta a Szabad Európa Rádiót?
2. Hány csecsemőt tépett ketté?
x. Ki pénzelte a veszprémi forradalmat?

12. Ki volt az egyetem rektora a rehabilitációs oklevelek átadása idején 1991-ben?

1. Dr. Heil Bálint
2. Dr. Liszi János
x. Dr. Győri István

13. Melyik egyetemi épületben nincs 56-os emlékmű?

1. A épület
2. C épület
x. E épület

13+1. Mikor végezték ki Brusznyai Árpádot, a veszprémi események mártírját?

1. 1957. január 9-én
2. 1958. január 9-én
x. 1959. január 9-én

Összeállította: Sashalmi István, helytörténeti kutató

A Kultúraszervező Csoport köszöni a 15 egyetemi polgárnak a kitöltést,

s külön gratulálunk annak a 2 főnek, akik minden kérdésre helyesen válaszoltak

(ők díjazásban részesülnek)!

 

1. Milyen az 1. „Császár” huszárezred ruházata?

1 fekete csákó, zöld mente és dolmány, piros nadrág
2 fekete csákó, búzavirág kék mente és dolmány, búzavirág kék nadrág
x fekete csákó, sötétkék mente és dolmány, sötétkék nadrág

2. Mi volt a hadrendi száma a két Veszprém és Fejér vármegye által kiállított gyalogsági zászlóaljnak?
1 9. és 20.
2 6. és 70.
x 1. és 14.

3. Komárom várparancsnoka, aki az alsóvárosi temetőben alussza örök álmát. Ki ő?

1 Klapka György vezérőrnagy
2 Vendrei Aschermann Ferenc ezredes
x Kun Géza alezredes

4. Csákós Mihály veszprémi származású honvédszázados, a 34. zászlóalj századparancsnoka, ebben az ütközetben kapott halálos sebet:

1 1848. december 30. Mór
2 1849. február 26-27. Kápolna
x 1849. április 4. Tápióbicske

5 Milyen feladatot teljesített Klapka György, mielőtt kinevezték a 6. „Veszprémi” zászlóalj századosának?

1 A hadügyminisztériumban látott el segédtiszti feladatot
2 Kossuth személyes megbízottjaként Erdélyben tárgyalt
x Hasonlóan a többséghez osztrák tiszti szolgálatban állt

6. Hol született Ihászi Dániel alezredes, a „Vöröstornyi” dandár parancsnoka, aki Kossuth Lajos titkára a száműzetésben?

1 1813-ban Pesten
2 1813-ban Démen
x 1813-ban Veszprémben

7. Veszprém polgármestere, aki tüzérőrmester volt az 1848/49-es honvédség kötelékében. Ki ő?

1 Kováts Imre
2 Halász György
x Dióssy László

8. Bucsui Szabó Zsigmond ezredes, a 6. honvédzászlóalj parancsnoka ennek a császári sorgyalogezrednek volt a tisztje, mielőtt a honvédséghez csatlakozott. Veszprém Vármegye is ennek az újoncozási területéhez tartozott.

1 39. Dom Miguel portugál infánsról elnevezett ezred
2 2. I. Sándor orosz cárról elnevezett ezred
x 19. Karl zu Schwarzenberg herceg altábornagyról elnevezett ezred

9. Ki volt az a veszprémi polgár, akinek naplója „Kis kamarámban gyertyát gyújték” címmel jelent meg, s akinek visszaemlékezéséből ismerjük a reformkori és szabadságharc idejéből Veszprém életét?

1 Kováts Imre
2 Francsics Károly
x Ruder Vince

10. Milyen megkülönböztető jelzést hordott az 1. „Császár” huszárezred a szabadságharc során?

1 Nem hordott megkülönböztető jelzést
2 A Tápióbicskei ütközettől 1849. 04. 04-től piros szalagot hordott a csákóján
x Zöld tölgyfalombot a csákódísz mellett

11. Csikány Ferenc, a 6. honvéd zászlóalj századosa a Tápióbicskei ütközet során halálos sebet kapott. Ki volt az a költőnk, aki történetét megismerve verset írt haláláról?

1 Arany János
2 Petőfi Sándor
x Gyulai Pál

12. Milyen színű volt a 10. „Vilmos” huszárezred egyenruhája?

1 fekete csákó, zöld mente és dolmány, piros nadrág
2 fűzöld csákó, világoskék mente és dolmány, világoskék nadrág
x piros csákó, zöld mente és dolmány, piros nadrág

13. Hol teljesített szolgálatot a 70. „Veszprémi” honvédzászlóalj?

1 Az I. hadtest állományában a Fel-Dunai hadseregnél
2 Az Erdélyi hadseregben
x A VIII. hadtest állományában a Komáromi várőrségnél

13+1. Melyik honvéd zászlóaljhoz csatlakoztak a Georgikon hallgatói?

1 A 6. „Veszprémi” honvéd zászlóaljhoz
2 A 7. „Szombathelyi” (majd „Pápai”) honvédzászlóaljhoz
x A 8. „Pécsi” honvédzászlóaljhoz

Összeállította: Sashalmi István, erdész
A Közművelődési Titkárság köszöni az 51 egyetemi polgárnak a kitöltést, s külön gratulálunk annak a 22 főnek, akik mind a tizennégy kérdésre helyesen válaszoltak
(közülük öten díjazásban részesülnek)!

1. Ki az a három felsorolt személy közül, aki tüzértisztként szolgált az 1848/49-es szabadságharcban. Elvégezte a Selmecbányai Erdészeti és Bányászati Akadémiát, közreműködött az első 1879-es Erdőtörvény kidolgozásában. Megalakította és szerkesztette az Erdészeti Lapokat, sokat tett azért, hogy az erdészet szaknyelve német helyett magyar legyen.

1 Bedő Albert
2 Wagner Károly
x Divald Adolf

2. Honnan származik, a népdalainkban megénekelt Akác fa?

1 Őshonos európai faj, Magyarországon különösen jól érzi magát
2 Észak-Amerikából, az Egyesült Államokból (Pennsylvania, Virginia, Nyugat-Virginia)
x Az afrikai kontinensről

3. Milyen fajtájú volt legmagasabb fa a világon? (Ez a fa 1897-ben, amikor kivágták, 480 éves és 145 m magas volt, térfogata elérte a 720 m³-t.)

1 A kaliforniai Redwood Nemzeti Parkban található Tall Tree, tengerparti mamutfenyő (Sequoia sempervirens)
2 Az ausztráliai Swamp gum nevű királyeukaliptusz (Eucalyptus regnans)
x A Whatcom Tree, Washington állam Whatcom county megyéjében

4. Mivel foglalkozik a Dendrokronológia tudománya?

1 A fák életével
2 Kormeghatározási módszer
x Éghajlati változásokkal

5. A Fehér Akác latin neve a Robina, mire utal ez a név?

1 Amerikából a Robina Crux nevű hajón érkeztek az akác csemeték Európába
2 Jean Robin vagy fia ültette először a Pennsylvaniából hozott csemetét a párizsi királyi füvészkertbe
x Batman segédje után lett a fa elnevezve

6. Melyik a világ legterjedelmesebb fája?

1 Az El Gigante nevű, a mexikói Oaxacában élő mexikói mocsárciprus (Taxodium mucronatum)
2 Az Egyesült Államokbeli Kings Canyon Nemzeti Park, Grant kapitány nevű hegyi mamutfenyője (Sequoiadendron giganteum)
x Angyal Tölgy, Dél-Karolina, Egyesült Államok

7. Szakmai felkészültségét a Károlyi kormány, a Tanácsköztársaság és a Horthy adminisztráció is elismerte. Fáradozásainak köszönhetően 1923-ban született meg az Alföld-fásítási törvény. Ki volt az „Alföld Fásítás Atyja”?

1 Bedő Albert
2 Kaán Károly
x Wagner Károly

8. Melyik az a fafaj, amely csak Magyarországon található, Parádsasváron él egy példány, ezt találták meg először, majd Aldebrő határában fedeztek fel öt példányt?

1 Mátrai Ősjuhar (Acer acuminatilobum)
2 Magyar Tölgy (Quercus Farnetto)
x Magyar Kőris (Fraxinus angutifolia ssp. pannonica)

9. Mikor került a Fehér Akác Magyarországra?

1 Őshonos faj, mindig is élt Magyarországon
2 Az Első Világháború után az amerikai megfigyelő csoport katonái ajándékoztak néhány csemetét a szegedi botanikus kertnek. Innen vadult el, és mára Magyarország egész területén megtalálható
x 1710-ben került Magyarországra, Mária Terézia rendeletére futóhomok megkötésére telepítették. Az Első Világháborút követően terjedt el, az Alföld-fásítás egyik fő faja volt

10. Melyik fafaj visel Veszprémi előnevet?

1 Akác
2 Berkenye
x Tölgy

11. Melyik a hivatalosan elismert legidősebb fa?

1 A Sherman tábornok nevű mamutfenyő
2 A Tall Tree nevű mamutfenyő
x A Matuzsálem nevű szálkástobozú fenyő

12. Milyen fából készült a Kon-Tiki nevű tutaj, amellyel Thor Heyerdahl norvég néprajzkutató 1947-es expedíciója során bizonyította, hogy a történelem előtti időkben, „primitív” eszközökkel is lehetséges volt átkelni a Csendes-óceánon, Dél-Amerikából Polinéziába?

1 Thor Heyerdahl utjai során papirusznádból készült járműveket használt.
2 Csakúgy mint viking ősei, ő is fenyőt és tölgyet használt.
x Balsa fából, amely a világ egyik legkönnyebb fája.

13. Melyik az a fafaj, amelyet használtak a híres magyar íj, az angol hosszú íj készítésénél, és Európa második legnagyobb összefüggő állománya a Miklós Pál-hegyen található?

1 Bükk
2 Akác
x Tiszafa

13+1. Melyik nagy írónk írt dicsérőleg „A barátfalvi levita” című művében az Akácról?

1 Móricz Zsigmond
2 Jókai Mór
x Mikszáth Kálmán